Web Tasarım Ankara

AB Müktesebatı


AB MÜKTESEBATI, 35 konu başlığından oluşmakta ve toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB’nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür.

Türkiye’nin Aralık 1999’da Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ve ilan edilmesinden sonra hızlanan Avrupa Birliğine uyum çalışmaları 3 Ekim 2005 itibariyle, müzakerelerin resmen başlamasıyla birlikte, doruk noktasına varmıştır.

Bu süreçte ERENOĞLU onlarca konuda ve neredeyse tüm kamu kuruluşlarında yürütülen yoğun uyum projelerine tercüme hizmetleri sunmuş olup, gelecekte kamu politikalarını ve işleyişinin temelini oluşturacak olan ayrıntılı ve hassas çalışmalara etkin ve verimli hizmetleriyle katkıda bulunmuştur.

Bu itibarla ERENOĞLU, Müzakere Başlıklarının tüm konularında mevzuat uyum çalışmalarına yönelik yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerinde uzmanlaşmış kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

Firmamız özellikle son dört yıl içerisinde AB Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ABGS ve diğer muhtelif kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif AB Eşleştirme ve Teknik Destek Projelerine ve de ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşları ile STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlarına) 120.000 Sayfanın üzerinde tercüme hizmeti sunmuş olup (teknik, mevzuat, ekonomi, ticari, medikal / tıp ve diğer tüm konularda), başta AB terminolojisi olmak üzere sektörel terminolojiye hâkim bir çalışma ekibine ve altyapıya sahiptir.

ALANLAR

 1.  AB-Mevzuatı
 2.  Yasa/Kanun
 3.  Yönetmelik
 4.  Direktif/Tüzük
 5.  Tebliğ
 6.  Genelge
 7.  Misyon Raporları
 8.  Proje Şartnameleri, Teklifleri ve Diğer Metinleri
 9.  Başlangıç Raporları
10. İlerleme Raporları
11. Final Raporları
12. Standartlar
13. Değerlendirme Raporları
14. Yazışmalar
15. Diğer
 

YAPTIKLARIMIZ

PROJE ADI:

PROJE SÜRESİ:

PROJE KONUSU:

PROJE HACMİ:

TERCÜME DİLLERİ:

SAĞLANAN HİZMET:

1

 

 

 

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE BESLENME- SULAMA VE SU HAVZALARI-BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK KONULARINDA MUHTELİF MEVZUAT-SUNUM-ÇALIŞTAY-RAPOR – SÖZLEŞME-MEVZUAT DÖKÜMANLARI ÇEVİRİSİ

90 GÜN

GIDA VE BESLENME- SULAMA VE SU HAVZALARI-BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK KONULARINDA MUHTELİF MEVZUAT-SUNUM-ÇALIŞTAY-RAPOR – SÖZLEŞME-MEVZUAT DÖKÜMANLARI

1760 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

2

 

 

 

 

 

HAVA KALİTESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ

 

TÜRKİYE’DE HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

 

TÜRKÇE óİNGİLİZCE

TÜRKÇE óALMANCA

KONSEKUTİF

3

 

 

 

 

 

TÜRKİYE ve ALMANYA arasında

Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatıyla

Uyumunun Desteklenmesine yönelik

EŞLEŞTİRME PROJESİ

No. TR02/IB/AG-01 –

Proje No. TR 0203.05

18 AY

AB VETERİNERLİK MÜKTESABATI, GIDA, TARIM, HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BALIKÇILIK

Mevzuat (Kanun-Direktif-Yönetmelik-Tebliğ-Rapor) – Bilimsel ve Teknik Konular

8000 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

ALMANCAó TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

4

 

 

 

 

 

TWINNING(EŞLEŞTIRME) PROJESI/ PROJE NO: TR/03/EN/01 “HAVA KALITESI, KIMYASALLAR VE  ATIK ALANINDA TÜRKIYE’YE DESTEK PROJESI“

BIRINCI BILEŞEN: AB HAVA KALITESI EŞLEŞTIRME PROJESI

465 GÜN

YAKMA TESİSLERİ VE HAVA KALİTESİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT -  RAPOR - KILAVUZ DÖKÜMANLARININ ÇEVIRISI

965 SAYFA

İNGİLİZCEð TÜRKÇE

ALMANCAð TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

5

 

 

 

 

 

TWINNING PROJECT: TÜRKİYE- HOLLANDA - YUNANİSTAN arasında Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatıyla Uyumunun Desteklenmesine yönelik EŞLEŞTİRME PROJESİ No: TR02/ AG-02- Proje No: TR 0203.06

420 GÜN

BİTKİ SAĞLIĞI- PESTİSİDLER KONULU ÇALIŞTAY- RAPOR- SUNUM- MEVZUAT ÇALIŞMALARININ SÖZLÜ ÇEVİRİSİ

531 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

ALMANCAó TÜRKÇE

SÖZLÜ TERCÜME VE YAZILI TERCÜME

6

 

 

 

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

TOR – SUNUM - RAPOR - TOPLANTI DÖKÜMANLARI ÇEVİRİSİ

60 GÜN

TOR – SUNUM - RAPOR - TOPLANTI DÖKÜMANLARI

238 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME

7

 

 

 

 

 

TÜKETİCİ KORUMA EŞLEŞTİRME PROJESİ

 

TÜKETİCİ KORUMA YÖNTEM VE MEVZUATI

 

TÜRKÇE óALMANCA

TÜRKÇE óİNGİLİZCE

ARDIL

8

 

 

 

 

 

TWINNING PROJESİ: TÜRKİYE -ALMANYA TÜRKİYE’NIN AB VETERINERLIK MÜKTESEBATIYLA UYUMUNUN DESTEKLENMESINE YÖNELIK EŞLEŞTİRME PROJESİ NO. TR02/IB/AG-01 –
 PROJE NO. TR 0203.05

465 GÜN

AB VETERİNERLİK MÜKTESEBATI, GIDA, TARIM, HAYVAN, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BALIKÇILIK KONULARINDA MEVZUAT VE MUHTELİF BİLİMSEL-TEKNİK DÖKÜMANLARIN ÇEVİRİSİ

9067 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

ALMANCAó TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

9

 

 

 

 

 

HAVA KALİTESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI

 

TÜRKİYE’DE HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ

 

TÜRKÇE óİNGİLİZCE

SİMULTANE

10

 

 

 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU – TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI

28 GÜN

AB MEVZUATI MÜZAKERE BAŞLIKLARI -YOL HARİTASI

500 SAYFA

TÜRKÇE ðİNGİLİZCE

YAZILI TERCÜME

11

 

 

 

 

 

TWINNING(EŞLEŞTIRME) PROJESI/ PROJE NO: TR/04/JH/04

“JANDARMANIN MODERNIZASYONU PROJESI”

180 GÜN

AB MÜKTESEBATI –

DÖNEM RAPORU

219 SAYFA

İNGİLİZCEð TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

12

 

 

 

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

SUNUM – RAPOR– WEB SAYFALARI ÇEVİRİSİ

580 GÜN

SUNUM – RAPOR– WEB SAYFALARI - RESMİ YAZILAR

125 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

13

 

 

 

 

 

TWINNING PROJESI NO: TR/2004/ IB/ EN/ 02 “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ ÖZEL ATIK YÖNETIMI VE GÜRÜLTÜ YÖNETIMI KAPASITELERININ GÜÇLENDIRILMESI

140 GÜN

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ETKILERI ÜZERINE BILGILENDIRME KAMPANYASI KAPSAMINDAKI MEVZUAT -  RAPOR - KILAVUZ

DÖKÜMANLARININ ÇEVIRISI

800 SAYFA

İNGİLİZCEó TÜRKÇE

ALMANCAó TÜRKÇE

YAZILI TERCÜME

14

 

 

 

 

 

TWINNING PROJECT: ESTABLISHING NEW BORDER INSPECTION POSTS-TWINNING LIGHT PROJECT - YENI SINIR KONTROL NOKTALARININ OLUŞTURULMASI PROJE NO: TR05/IB/AG02/TL

135 GÜN

HAYVANCILIK VE HAYVAN HASTALIKLARI

1180 SAYFA

TÜRKÇE óİNGİLİZCE

YAZILI TERCÜME

15

 

 

 

 

 

AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU HUKUKİ KONULAR PROJESİ

20 GÜN

HUKUKİ KONULAR

1000 SAYFA

TÜRKÇE ðİNGİLİZCE

YAZILI TERCÜME

16

 

 

 

 

 

BÜTÇE VE MALİ KONTROL EŞLEŞTİRME PROJESİ

2 AY

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN UYGULAMALI EĞİTİMLER KILAVUZU

615 SAYFA

TÜRKÇE ðİNGİLİZCE

YAZILI TERCÜME