Web Tasarım Ankara

KKYDP 13. ETAP HİBE PROGRAMI


 

KKYDP 13. ETAP DESTEKLERİ  

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI 

13. ETAP HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA DUYURUSU

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde uygulanmakta olan teşvik ve destekleri ihtiva eden 13. ETAP hibe başvurularına yönelik UYGULAMA TEBLİĞİ (2019/30) 02 Ağustos 2019 Tarih ve 30850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. 

Söz konusu hibe programından yararlanmak isteyenlerin bir örneği ekte gönderilen talep formunu doldurarak bize göndermeleri halinde; uzmanlarımız tarafından ücretsiz ön değerlendirme yapılarak sonuçları talep sahibine intikal ettirilecektir.  

KKYDP 13. Etap hibe başvuruları tebliği tarihinden (02.08.2019)  itibaren altmış (60) gün süreli olup, 02.10.2019 tarihinde sona erecektir. 

Dikkat ve bilgilerinize sunulur.

1_YATIRIMCI_ON_DEGERLENDIRME_FORMU

2_UYGULAMA ESASLARI