Tarım-Orman ve Hayvancılık

Türkiye, stratejik konumu ve elverişli coğrafi koşulları sayesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık dallarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumundadır. Türkiye topraklarının yaklaşık % 40’ı tarıma elverişlidir. Bu büyük alan üzerinde, et ve et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri, baklagiller, hububat ve meyve sebze gibi çok çeşitli ürünlerin üretilmesine olanak sağlamaktadır.

Ülkemiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık yatırımlarına yönelik devlet desteği, Bitkisel Üretim için elverişli iklim koşulları ve Teknoloji gelişimiyle beraber artan üretim verimliliği gibi başlıca özellikleri sayesinde bu sektöre yönelik yapılacak yatırımlarda gerek ulusal gerekse uluslar arası yatırımcılar için son derece elverişli konuma gelmiştir.

Bu sektörde ihtisaslaşmış uzmanlarıyla çok çeşitli hizmetler sunan firmamız, sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılara aşağıdaki konularda entegre DANIŞMANLIK ve MÜHENDİSLİK hizmetleri sunmaya hazırdır.

 

 
Bitkisel Üretim
Tarla Bitkileri Üretimi
Sebze-Meyve Üretimi
Yem Bitkileri Üretimi
Süs Bitkileri Üretimi
Mantar Üretimi
Seracılık
Bağcılık
 
Hayvancılık
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Arı Yetiştiriciliği
Tavşan Yetiştiriciliği
Su Ürünleri Üretimi
Tarımsal Sulama
Basınçlı Sulama Sistemleri
Tarla İçi Sulama Sistemleri
Yağmurlama Sulama Yöntemi
Damla Sulama Yöntemi
Drenaj Sistemleri
 
Tarımsal Sanayi
Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi
Et ve Et Ürünleri İşleme Tesisi
Piliç Kesimhanesi ve İşleme Tesisi
Bitkisel Yağ Üretim Tesisi
Bakliyat İşleme ve Paketleme Tesisi
Su Ürünleri İşleme Tesisi
Mısır İşleme Tesisi
Bal İşleme ve Paketleme Tesisleri
 
 
 
Özel Ağaçlandırma ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki hazine arazileri ile Orman Genel Müdürlüğünün Özel ağaçlandırmaya(Fındık, Fıstık, Badem ve Ceviz gibi sert kabuklu meyveler) ve aromatik bitki yetiştiriciliğine açtığı ve açacağı alanlarda gerçekleştirilecek projelerde MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK hizmetleri verilmektedir.
 

Turizm

Ülkemizde ve Dünya genelinde sağladığı istihdam göz önünde bulundurulduğunda, Turizm sektörü en önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Türkiye, bu sektörde oyuncu olan diğer ülkelerle yarışır hale gelmiş hatta birçok ülkenin önüne geçmiştir. Özellikle son yıllarda, Termal (Sağlık) Turizm, İnanç Turizmi ve Kırsal Turizm’e olan ilgi artmış ve bu alanlarda önemli yatırımlar yapılmıştır.

Ülkemiz, mükemmel kıyı şeritleri olan, çok sayıda doğal güzelliği ve tarihi mekânları bir arada barındıran turistik alanlara ve 4 mevsimin aynı anda yaşanabildiği iklimsel özelliklere ve öneme sahiptir. Turizm sektöründeki bilgi birikimi, iyi eğitimli genç ve dinamik işgücü ve güçlü devlet destekleri bu sektöre yatırım yapmayı son derece avantajlı hale getirmiştir. Firmamız, bu önemli sektörde ihtisaslaşmış uzmanlarıyla sektöre yatırım yapacak müteşebbislere aşağıdaki konularda entegre DANIŞMANLIK ve MÜHENDİSLİK hizmetleri sunmaktadır.

 

 
Asli Konaklama Tesisleri Oteller
Hosteller
Tatil Köyleri
Pansiyonlar
Kampingler
Apart Oteller
Moteller
 
Rekreasyon Tesisleri Eğlence Merkezleri
Temalı Parklar
Günübirlik Tesisleri
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri
Bileşik Tesisler
Turizm Kentleri
Turizm Kompleksleri
 
Yeme-İçme ve Eğlence Tesisleri Zincir Tesisler
Lokantalar
Personel Eğitim Tesisleri
Kafeteryalar
Eğlence Yerleri
 
Kırsal Turizm Tesisleri Çiftlik Evi – Köy Evi
Mola Noktaları
Yayla Evi
Yüzer Tesisler
Dağ Evi

Sanayi

Sanayi

Sanayi tüm ekonomilerin en temel unsurudur. Hem istihdam, hem üretim, hem de karlılık açısından özgün bir öneme sahiptir. Sanayi sektörünün çok fazla sayıda alt sektörü vardır. Bunlardan en önemlileri; 

  • Besin (Gıda) Sanayisi.
  • Dokuma, Tekstil Ve Deri Sanayisi.
  • Maden Sanayisi.
  • Makine Sanayisi.
  • Kimya Sanayisi.
  • Orman Ürünleri Sanayisi.
  • Çimento, Cam, Seramik Sanayisi

Bu stratejik öneme sahip sektörde yatırım yapmak isteyen veya mevcut tesislerinin yenileme ve modernize etmek isteyen yatırımcılar, Sanayi sektörüne yönelik birçok teşvik-destekten ve hibeden faydalanabilirler. 

Firmamız bu teşvik, destek veya hibelerden  yararlanmak isteyen yatırımcılara, konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli ekibiyle DANIŞMANLIK HİZMETLERİ sunmaktadır.

 

Çevre

Dünya ekonomisi gelişmekte; sanayileşme, endüstrileşme ve kentleşme her geçen gün hız kazanmaktadır. Bu büyümeye paralel olarak Çevre Duyarlılığı ve bu konudaki yatırımlarda hızla artmaktadır. Türkiye de geri dönüşüm, suyun temizlenmesi, sıvı ve katı atıkların arıtılması, çevre ıslahı ve katı atık yönetimi son derece önem taşıyan konulardır.

Firmamız, Çevre sektöründe yatırım yapacak yatırımcılara aşağıdaki konularda entegre DANIŞMANLIK ve MÜHENDİSLİK hizmetleri sunmaktadır.

 

 
Çevre Teknolojileri ve Altyapı Tesisleri Katı Atık Tesisleri
Sıvı Atık Tesisleri
Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri
 
Yerel Yönetimler Son yıllarda Yerel Yönetimlerin Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Programlarına çeşitli Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri verilmektedir.

Yenilenebilir Enerji

Son yıllarda, ülkelerin ekonomik büyüme rakamları göz önünde bulundurulduğunda enerji sektörü dünyanın en hızlı büyüyen sektörü olmuştur. Dünyada enerji kullanım maliyetlerinin her geçen gün artmakta aynı zamanda kaynaklar her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle, Yenilenebilir Enerjiler gerek dünyada gerekse ülkemizde yaygın bir şekilde üretilmeye ve tüketilmeye başlamıştır.

Temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeli yüksekliği, girişimci sanayi yapısı, Türkiye’nin modernleşme ve gelişme yönündeki kararlılığı ve yabancı yatırım potansiyeli sebebiyle ülkemizde Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına çok çeşitli teşvik ve destekler verilmekte, yurt içinden ve yurt dışından birçok kredi kuruluşu tarafından finansman sağlanmaktadır.

Firmamız, Yenilenebilir Enerji sektöründe yatırım yapacak yatırımcılara aşağıdaki konularda entegre DANIŞMANLIK ve MÜHENDİSLİK hizmetleri sunmaktadır.

 

 
Yenilenebilir Enerji Tesisleri Güneş Enerjisi
Rüzgâr Enerjisi
Jeotermal Enerji
Biyokütle
Biyogaz
 
1287 kez görüntülendi
Kategori: Danışmanlık