Ülkemiz 1980 yılların başından itibaren serbest piyasa ekonomisine geçmiş ve Dünya Ticareti ile entegre olmuştur. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar ile yurt dışına açılmak Dünya ile Ticaret yapmak isteyen yerli firmalarımıza çeşitli Dış Ticaret Hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerimize yönelik ana başlıklar.

 

 
Sektör Analizleri ve Ülke Raporları
Müşterilerimiz ilgilendikleri sektör ve pazarları bize bildirmeleri halinde kendilerine, Dünya Ticaret Örgütü verileri de dâhil olmak üzere birçok veritabanlarında yararlanarak sektör ve Pazar etütleri raporları hazırlamaktayız.
 
Ticari Ortak veya Ticari İşbirliği
Dünya Ticaret Örgütünün bültenleri ile çeşitli Ticaret Merkezlerinin yayınladığı network ağında yer alan Ticari Ortaklık ve işbirliği taleplerini karşılamaktayız.
Doğrudan Yabancı Sermaye Danışmanlığı
Doğrundan Yabancı Yatırımlar Kanunu(3875) kapsamında tüm yabancı gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki ticari kuruluşlar kurarak ticari faaliyetle bulunabilirler.
Firmamız bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.
o Mevzuat desteği
o İzin ve Belgelendirme desteği
o Doğrudan Yabancı Sermaye Teşvik ve Destekleri sağlama
 
 
 
941 kez görüntülendi