• Avrupa Biriği Mevzuatı
 • Twinning (Eşleştirme) Projeleri
 • Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Direktif/Tüzük
 • İhale Şartnameleri
 • Standartlar
 • Proje Final Raporları
 • Araştırma Raporları, Yıllık Raporlar
 • İhale Belgeleri
 • Sözleşmeler
 • Ticari Belgeler
 • Tanıtım Broşürleri, Sunumlar
 • Web Siteleri
 • Kullanma Kılavuzları
 • Resmi Evraklar (TÜV–CE, Sirküler, Ticaret Sicil Gazetesi, Diploma, Vekaletname, İkamet)
 • Finansal Belgeler
 • Kurumsal Bülten ve Kitaplar
 • Özel Şirketler Arası İşbirliği Yazışmaları ve İletişimleri
 • Tez, Makale
 

Firmamız özellikle son dört yıl içerisinde AB Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ABGS ve diğer muhtelif kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif AB Eşleştirme ve Teknik Destek Projelerine ve de ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşları ile STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlarına) 180.000 Sayfanın üzerinde tercüme hizmeti sunmuş olup (teknik, mevzuat, ekonomi, ticari, medikal / tıp ve diğer tüm konularda), başta AB terminolojisi olmak üzere sektörel terminolojiye hâkim bir çalışma ekibine ve altyapıya sahiptir.

Yorumlar
Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

 
293 kez görüntülendi