KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

(TEBLİĞ NO: 2023/51)

Kimler Başvurabilir

Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları

             -   Gerçek kişiler

             -   Tüzel kişiler

           - Tarımsal amaçlı birim kooperatif ve birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından yapılır.

Başvurul Adresi

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Başvuru Zamanı

Açıklanacaktır

Yatırım Konuları

1. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması

2. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

3. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması

4. Çelik Silo Yatırımları

5. Soğuk Hava Deposu Yatırımları

6. Seracılık

6. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

7. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

8. Kanatlı yetiştiriciliği

9. Kültür mantarı üretimi

10. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri

11. Kanatlı kesimhaneleri

12. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilişkin yatırımlar

13. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar

14. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrenin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Yatırımın Niteliği

1. Yeni tesis,

2. Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

3. Kapasite artırımı,

4. Teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon

Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

· Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 14.000.000 Türk Lirası,

· Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 12.000.000 Türk Lirası,

· Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 10.000.000 Türk Lirası

üst limitini geçemez.

Hibe Miktarı

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür

Uygun Hibe Kalemler

1. İnşaat işleri alım giderlerine,

2. Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine

hibe desteği verilir.

Yatırım Süresi

Yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi, mücbir sebepler hariç hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

 

KKYDP TALEP FORMU (Docx)

 

İletişim Formu
Dosya Gönder
 
712 kez görüntülendi