KKYDP 14. ETAP DESTEKLERİ  

 

2020 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA

 HİBE BAŞVURULARI  BAŞLADI (KKYDP-14.ETAP)

KKYDP-14 Tarıma Dayalı Yatırımlara Hibe Verilmesi Esasları Belirlendi (*)

A-             GENEL; Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarımsal üretime yönelik Tarımsal ekonomik yatırımlar, Tarımsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik hibe uygulamaları tebliği  21/11/2021-31311 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tarımsal ürün işleme, yeni tesis yapımı, yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin ayrıntıları belli oldu. Bakanlık uygulama rehberi yayımlandıktan sonra başvuru süreci de başlayacaktır.
Tebliğ, 
1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla, kadınlar ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.
Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konuları hibe destekleri kapsamında değerlendirilecektir.
Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularında, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da hibe desteği dahilinde olacak.
Program çerçevesinde 81 ilde, belirtilen yatırım konularından tümü veya bir kısmı, illerin sektörel önceliklerine göre Bakanlıkça belirlenerek her yıl ekim ayında yayımlanacak başvuru ve güncel uygulama rehberiyle başvuru öncesinde ilan edilecek. Başvurular, hibe desteği kapsamında kabul edilecek.
Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) veya diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.

 

 B- KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA  EKONOMİK YATIRIMLAR YÖNELİK   YATIRIM KONULARI;

1.    Hibe Oranı

Kırsal Kalkınma Yatırımları  Kapsamında Kırsal Ekonomik  Yatırımlara %50 Hibe Desteği Verilecektir.

2.    Başvuru Süresi

Kırsal Ekonomik  Yatırımların Uygulama Rehberinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından  yayımından itibaren  90 (Doksan) gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.

3.    Yatırım Konuları;

·        Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

·        Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

·        Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

·        Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

 

·        TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIMLAR;

1-Büyükbaş Hayvancılık  Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık  Yatırımları

3-Kanatlı Yetiştiriciliği  Yatırımları

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi  Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

4.    Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup, tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

·       Yeni Yatırımlar İçin                                                         :3.000.000-TL

·       Tamamlama Yatırımları İçin                                         :2.000.000-TL

·       Kapasite Artırımı Yatırımları İçin                                :1.500.000-TL

·       Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin          :1.500.000-TL

 

Aşağıdaki Müşteri Talep Formunu doldurup bize gönderin

 Ücretsiz değerlendirerek size dönelim.

 

 1_YATIRIMCI_ON_DEGERLENDIRME_FORMU

 

 UYGULAMA REHBERİ 

 

 

Yorumlar
Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

 
279 kez görüntülendi