AB MÜKTESEBATI, 35 konu başlığından oluşmakta ve toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB’nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür.

Türkiye’nin Aralık 1999’da Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ve ilan edilmesinden sonra hızlanan Avrupa Birliğine uyum çalışmaları 3 Ekim 2005 itibariyle, müzakerelerin resmen başlamasıyla birlikte, doruk noktasına varmıştır.

Bu süreçte ERENOĞLU onlarca konuda ve neredeyse tüm kamu kuruluşlarında yürütülen yoğun uyum projelerine tercüme hizmetleri sunmuş olup, gelecekte kamu politikalarını ve işleyişinin temelini oluşturacak olan ayrıntılı ve hassas çalışmalara etkin ve verimli hizmetleriyle katkıda bulunmuştur.

Bu itibarla ERENOĞLU, Müzakere Başlıklarının tüm konularında mevzuat uyum çalışmalarına yönelik yazılı ve sözlü çeviri hizmetlerinde uzmanlaşmış kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

Firmamız özellikle son dört yıl içerisinde AB Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ABGS ve diğer muhtelif kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif AB Eşleştirme ve Teknik Destek Projelerine ve de ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşları ile STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlarına) 120.000 Sayfanın üzerinde tercüme hizmeti sunmuş olup (teknik, mevzuat, ekonomi, ticari, medikal / tıp ve diğer tüm konularda), başta AB terminolojisi olmak üzere sektörel terminolojiye hâkim bir çalışma ekibine ve altyapıya sahiptir.

ALANLAR

 • AB-Mevzuatı
 • Yasa/Kanun
 • Yönetmelik
 • Direktif/Tüzük
 • Tebliğ
 • Genelge
 • Misyon Raporları
 • Proje Şartnameleri, Teklifleri ve Diğer Metinleri
 • Başlangıç Raporları
 • İlerleme Raporları
 • Final Raporları
 • Standartlar
 • Değerlendirme Raporları
 • Yazışmalar
 • Diğer

 

YAPTIKLARIMIZ

PROJE ADI: PROJE SÜRESİ: PROJE KONUSU: PROJE HACMİ: TERCÜME DİLLERİ: SAĞLANAN HİZMET:
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE BESLENME- SULAMA VE SU HAVZALARI-BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK KONULARINDA MUHTELİF MEVZUAT-SUNUM-ÇALIŞTAY-RAPOR – SÖZLEŞME-MEVZUAT DÖKÜMANLARI ÇEVİRİSİ 90 GÜN GIDA VE BESLENME- SULAMA VE SU HAVZALARI-BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK KONULARINDA MUHTELİF MEVZUAT-SUNUM-ÇALIŞTAY-RAPOR – SÖZLEŞME-MEVZUAT DÖKÜMANLARI 1760 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
2. HAVA KALİTESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ   TÜRKİYE’DE HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI   TÜRKÇE óİNGİLİZCE TÜRKÇE óALMANCA KONSEKUTİF
3. TÜRKİYE ve ALMANYA arasında Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatıyla Uyumunun Desteklenmesine yönelik EŞLEŞTİRME PROJESİ No. TR02/IB/AG-01 – Proje No. TR 0203.05 18 AY AB VETERİNERLİK MÜKTESABATI, GIDA, TARIM, HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BALIKÇILIK Mevzuat (Kanun-Direktif-Yönetmelik-Tebliğ-Rapor) – Bilimsel ve Teknik Konular 8000 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE ALMANCAó TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
4. TWINNING(EŞLEŞTIRME) PROJESI/ PROJE NO: TR/03/EN/01 “HAVA KALITESI, KIMYASALLAR VE  ATIK ALANINDA TÜRKIYE’YE DESTEK PROJESI“ BIRINCI BILEŞEN: AB HAVA KALITESI EŞLEŞTIRME PROJESI 465 GÜN YAKMA TESİSLERİ VE HAVA KALİTESİ KONUSUNDAKİ MEVZUAT -  RAPOR - KILAVUZ DÖKÜMANLARININ ÇEVIRISI 965 SAYFA İNGİLİZCEð TÜRKÇE ALMANCAð TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
5. TWINNING PROJECT: TÜRKİYE- HOLLANDA - YUNANİSTAN arasında Türkiye'nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatıyla Uyumunun Desteklenmesine yönelik EŞLEŞTİRME PROJESİ No: TR02/ AG-02- Proje No: TR 0203.06 420 GÜN BİTKİ SAĞLIĞI- PESTİSİDLER KONULU ÇALIŞTAY- RAPOR- SUNUM- MEVZUAT ÇALIŞMALARININ SÖZLÜ ÇEVİRİSİ 531 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE ALMANCAó TÜRKÇE SÖZLÜ TERCÜME VE YAZILI TERCÜME
6. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOR – SUNUM - RAPOR - TOPLANTI DÖKÜMANLARI ÇEVİRİSİ 60 GÜN TOR – SUNUM - RAPOR - TOPLANTI DÖKÜMANLARI 238 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME
7. TÜKETİCİ KORUMA EŞLEŞTİRME PROJESİ   TÜKETİCİ KORUMA YÖNTEM VE MEVZUATI   TÜRKÇE óALMANCA TÜRKÇE óİNGİLİZCE ARDIL
8. TWINNING PROJESİ: TÜRKİYE -ALMANYA TÜRKİYE’NIN AB VETERINERLIK MÜKTESEBATIYLA UYUMUNUN DESTEKLENMESINE YÖNELIK EŞLEŞTİRME PROJESİ NO. TR02/IB/AG-01 –
 PROJE NO. TR 0203.05
465 GÜN AB VETERİNERLİK MÜKTESEBATI, GIDA, TARIM, HAYVAN, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BALIKÇILIK KONULARINDA MEVZUAT VE MUHTELİF BİLİMSEL-TEKNİK DÖKÜMANLARIN ÇEVİRİSİ 9067 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE ALMANCAó TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
9. HAVA KALİTESİ EŞLEŞTİRME PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI   TÜRKİYE’DE HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ   TÜRKÇE óİNGİLİZCE SİMULTANE
10. AVRUPA KOMİSYONU – TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI 28 GÜN AB MEVZUATI MÜZAKERE BAŞLIKLARI -YOL HARİTASI 500 SAYFA TÜRKÇE ðİNGİLİZCE YAZILI TERCÜME
11. TWINNING(EŞLEŞTIRME) PROJESI/ PROJE NO: TR/04/JH/04 “JANDARMANIN MODERNIZASYONU PROJESI” 180 GÜN AB MÜKTESEBATI – DÖNEM RAPORU 219 SAYFA İNGİLİZCEð TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
12. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SUNUM – RAPOR– WEB SAYFALARI ÇEVİRİSİ 580 GÜN SUNUM – RAPOR– WEB SAYFALARI - RESMİ YAZILAR 125 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
13. TWINNING PROJESI NO: TR/2004/ IB/ EN/ 02 “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ ÖZEL ATIK YÖNETIMI VE GÜRÜLTÜ YÖNETIMI KAPASITELERININ GÜÇLENDIRILMESI 140 GÜN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ETKILERI ÜZERINE BILGILENDIRME KAMPANYASI KAPSAMINDAKI MEVZUAT -  RAPOR - KILAVUZ DÖKÜMANLARININ ÇEVIRISI 800 SAYFA İNGİLİZCEó TÜRKÇE ALMANCAó TÜRKÇE YAZILI TERCÜME
14. TWINNING PROJECT: ESTABLISHING NEW BORDER INSPECTION POSTS-TWINNING LIGHT PROJECT - YENI SINIR KONTROL NOKTALARININ OLUŞTURULMASI PROJE NO: TR05/IB/AG02/TL 135 GÜN HAYVANCILIK VE HAYVAN HASTALIKLARI 1180 SAYFA TÜRKÇE óİNGİLİZCE YAZILI TERCÜME
15. AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU HUKUKİ KONULAR PROJESİ 20 GÜN HUKUKİ KONULAR 1000 SAYFA TÜRKÇE ðİNGİLİZCE YAZILI TERCÜME
16. BÜTÇE VE MALİ KONTROL EŞLEŞTİRME PROJESİ 2 AY ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN UYGULAMALI EĞİTİMLER KILAVUZU 615 SAYFA TÜRKÇE ðİNGİLİZCE YAZILI TERCÜME
 
582 kez görüntülendi