Özellikle 2000’li yıllarda ülkemiz tekrar hızlı bir büyüme evresine girmiş ve bu süreçte Dünya ile olan ilişkilerinin boyutu önemli ölçüde artmıştır. Gerek diplomatik ve teknik, gerekse ekonomik alanlarda hızla artan uluslararası ilişkiler, kamu sektörünün girişim ve katkılarını artırmış ve çok yönlülüğe sevk etmiştir.

 

Kamu–Özel sektör uyumu ve özel sektörün kamuya karşı sorumluluğunun bilincinde olan ERENOĞLU, çok sayıda yerli ve yabancı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, tüm çalışma konularında ulusal ve uluslararası standartlarda YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME HİZMETİ sunarak

Kamu Sektörünün Kurumsal Kapasiteyi Büyütme ve Geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

 

Firmamız özellikle son dört yıl içerisinde AB Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ABGS ve diğer muhtelif kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif AB Eşleştirme ve Teknik Destek Projelerine ve de ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşları ile STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlarına) 120.000 Sayfanın üzerinde tercüme hizmeti sunmuş olup (teknik, mevzuat, ekonomi, ticari, medikal / tıp ve diğer tüm konularda), başta AB terminolojisi olmak üzere sektörel terminolojiye hâkim bir çalışma ekibine ve altyapıya sahiptir.

 
478 kez görüntülendi