Dünyadaki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının özellikle son yıllarda hem ekonomiye hem de sosyal ve politik hayata katılımcılıklarında büyük bir artış gözlemlenmiştir.

Ülkemizde ise, hem kamu kaynakları hem de Avrupa Birliği tarafından sağlanan finansman kaynaklarının etkisi ile Sivil Toplum Kuruluşlarının, proje oluşturma, toplantılar düzenleme vb. kapasitelerinde belirgin bir artış görülmüş ve sivil toplum kuruluşları önderliğinde birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Bu faaliyetlerin etkinliği arttırmada etkin tercüme hizmetlerinin uluslararası projelerde özel ve önemli rolünün olduğunun bilincinde olan ERENOĞLU, Sivil Toplum Kuruluşlarına kaliteli ve etkin dil hizmetleri sunmaktadır. 

Firmamız özellikle son dört yıl içerisinde AB Mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili Genel Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları, Çevre Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ABGS ve diğer muhtelif kamu kurum ve kuruluşları ile muhtelif AB Eşleştirme ve Teknik Destek Projelerine ve de ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşları ile STK’lara (Sivil Toplum Kuruluşlarına) 120.000 Sayfanın üzerinde tercüme hizmeti sunmuş olup (teknik, mevzuat, ekonomi, ticari, medikal / tıp ve diğer tüm konularda), başta AB terminolojisi olmak üzere sektörel terminolojiye hâkim bir çalışma ekibine ve altyapıya sahiptir.

 
494 kez görüntülendi