Devlet Teşvik ve Destekleri

 

 
Yatırım Teşvik Belgesi
 1. Genel Yatırım Teşvik Belgesi
 2. Bölgesel Yatırım Teşvik belgesi
 3. Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi
 4. Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi
 5. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgesi
 6. Yatırımlarda Devlet Yardımları Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında Yatırımın ili, konusu, kapasitesi ve tutarına göre uygunluk sağlaması halinde; SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKABLIĞINDAN Yukarıda belirtilen yatırımlara yönelik “Yatırım Teşvik Belgesi” hizmetlerimiz aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır.

  • Yatırım Teşvik Belgesi alınması
  • Belgenin Kullandırılması
  • Belgenin Kapatılması
Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi
 1. Turizm Yatırım Belgesi
  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi turizm tesislerine yatırım aşamasında alınması gerekmektedir.
 2. Turizm İşletme Belgesi
  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Yatırımcılar tarafından turizm tesislerine işletme aşamasında alınması gerekmektedir. Turizm Teşvik ve Desteklerinden yararlanabilmek için turizm yatırımının türü, sınıfı ve süresini gösteren, ibraz edilen belgelerle yatırımcının beyanı üzerine Bakanlık tarafından düzenlenen belgelerdir. Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.
 
 
Sağlık Turizm Yetki Belgesi

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik kapsamında hem sağlık kuruluşlarının ve hem de aracı kuruluşların Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması gereklidir.

Doğrudan Yabancı Sermaye İzinleri
 1. İrtibat Bürosu İzni
 2. Yabancı Sermaye Şirketine ait Şube açılış izni
 3. Dorudan Yabacı Sermayeli Şirket Kuruluş İzinleri

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Kapsamında alınması gereken izinlerdir.

 

 

Hibe Proje Başvuruları

 

 
Bölgesel Kalkınma Ajansları Hibe Programları

Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen bir hibe programıdır.

Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.

Bu programın ayrıntıları her mali destek programı kapsamında yayımlanan uygulama rehberleri ile belirlenmektedir.

Firmamız bu konuda çok kapsamlı MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLER sunmaktadır.

Sorular

Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...

 
1451 kez görüntülendi