Yatırım Etüt Hizmetleri

1. Yatırım Yeri Belirleme
Yapılacak yatırımın konusu, kapasitesi ve uygunluk kriterlerine göre yapılmasının uygun olabileceği yerlerin bölge ve arazi bazında belirlenmesi hizmetidir.

2. Mahalinde Yatırım Etüdü

  • Yatırım yapılacak arazi ve/veya işletmelerde mevcut durumun tespit edilmesi;
  • Yaklaşık yatırım tutarının belirlenebilmesi;
  • Hibe, kredi, teşvik ve desteklere yönelik çalışmalarının yapılabilmesi
  • İzin ve ruhsatlara yönelik mahalli kuruluşlarla yapılacak görüşmeler ve de diğer parametrelerin gözlemlenebilmesi;
  • Bölge ve ülke pazarına yönelik tespitlerin yapılabilmesi,

Kısacası yatırıma yönelik yol haritasının çizilebilmesi amacıyla yapılan “Yapılabilirlik ve Sürdürülebilirlik” etüdüdür.

 
Yatırım Projelendirme Hizmetleri

1. Tatbikat Projeleri Hazırlama
İnşa edilecek yapılara yönelik taleplere, ihtiyaçlara ve mevzuatlara göre mimari projelerin (Vaziyet Planı, Statik, Betonarme, Sıhhi ve Elektrik Tesisatı) ile keşif ve metrajların hazırlanması ve/veya hazırlattırılması hizmetidir.

2. Teknoloji Seçim Ve Makine Ekipman
İşletmede kullanılacak makine, ekipman ve teknoloji seçimine yönelik hizmetlerdir.

3. Proje Uygulama
Hazırlanan projenin fikir aşamasından, işletmenin açılmasına kadar geçen süre zarfında teknik destek verilerek yatırım dönemi boyunca projenin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerdir.

4. Proje İzleme Ve Değerlendirme
Her türlü projenin gerek uygulama ve gerekse sonuçlarına yönelik izleme, değerlendirme ve raporlama hizmetidir.

 
Fizibilite Raporu Hazırlama Hizmetleri

Faaliyetinin uygulanabilirliği, tasarlanan sistemin çalışıp çalışmayacağının, alınacak makine ekipmanın tesisin ölçeği ile uyumlu olup olmadığının, kapasitelerinin birbiriyle uyumunun ve ayrıca projenin ilgili mevzuata uygunluğunun doğru ve ikna edici bir biçimde anlatıldığı;

  • YAPILABİLİRLİK
  • SEKTÖR
  • PAZAR (SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
  • KARLILIK VE VERİMLİLİK

Parametrelere yönelik etüt ve analizlerin yer aldığı, ayrıca iç ve dış finansman temininde kullanılabilecek format ve kapsamda, FİZİBİLİTE RAPORUNUN hazırlanması hizmetidir.

Sorular

Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...

 
541 kez görüntülendi